Przechowywanie płynów i substancji niebezpiecznych

Przechowywanie płynów i substancji niebezpiecznych
Wszystkie produkty nadają się do przechowywania płynów i substancji łatwopalnych i niebezpiecznych - tace ociekowe, platformy wyłapujące, beczki plastikowe, skrzynie, sorbenty i wiele więcej dla bezpiecznego przechowywania płynów w miejscu pracy.

Każda operacja z płynami i substancjami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami podczas składowania.

Wanny zabezpieczające i platformy pod beczki o pojemności 200 litrów, platformy ociekowe pod zbiorniki są stosowane aby bezpiecznie wychchwycić potencjalny wyciek podczas przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych. Podłogi wychwytowe są łatwe do przenoszenia ciężkich beczek dzięki ich niskiemu profilowi.

Platformy wychwytowe popd beczki i pod  kontenery IBC są odpowiednim rozwiązaniem dla każdej firmy, która zmaga się z  problematyką bezpiecznego przechowywania substancji niebezpiecznych, takich jak ropa naftowa, łatwopalnych rozpuszczalników, farb, chłodziwa, środków chemicznych, emulsji i innych substancji, dla których istnieje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia wody.

Na ruszcie platformy znajduje się zwykle 200 litrowa beczka lub kontener IBC/mauzer z niebezpiecznymi substancjami, które są magazynowane w celu użycia podczas pracy. Wszelkie przecieki i krople przechodzą przez ocynkowany lub plastikowy ruszt do zbiornika ociekowego i zapewniają tym samym bezpieczeństwo w przypadku wycieku.

Posiadamy platformy pułapkowe i drenażowe ze stali, plastiku i laminatu.

Poniższe ograniczenia dotyczą przechowywania niebezpiecznych substancji i mieszanin:

- półki do przechowywania muszą być zgodne z przechowywanymi substancjami (kompatybilnymi z daną substancją chemiczną);
- minimalna odległość między niekompatybilnymi substancjami wynosi trzy metry; nie mogą być umieszczone razem na półkach;
- jeśli podłoze nie pasuje (powierzchnia, stopniowana do odpowiedniego odpływu), chemikalia nie powinny być przechowywane na podłodze;
- najbardziej niebezpieczne substancje nie powinny być łatwo dostępne;
- żrących nie należy przechowywać na wysokości (maksymalnie 1,5 m od podłogi);
- taca zbierająca musi być w stanie pomieścić zawartość największego umieszczonego na niej pojemnika (co najmniej 10% całkowitej ilości przechowywanej). Gdy przechowywanie w obszarach ochrony wód jest zatwierdzone, pułapka musi być w stanie zatrzymać 100% całej przechowywanej ilości;
- środki żrące należy umieszczać w zbiornikach bezpieczeństwa;
- magazyny chemiczne muszą być oznakowane ostrzeżeniami, jeżeli znaki umieszczone na poszczególnych opakowaniach lub pojemnikach są niewystarczające;
- niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny przechowywane w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu zamkniętym i oznakowane (zapasowy lub opakowanie pracy muszą być odpowiednie i wskazane z punktu widzenia bezpieczeństwa);
- Przestrzegać zasady oddzielnego przechowywania substancji kwasowych i zasadowych;
- przestrzegać temperatury przechowywania podanej na etykiecie lub w karcie charakterystyki oraz innych instrukcjach przechowywania w sekcji 7 karty charakterystyki;
- Przestrzegać zasady postępowania z nieoczyszczonymi pustymi pojemnikami jako pełnymi;
- Przechowuj niebezpieczne chemikalia i mieszaniny w sposób, który nie uszkodzi środowiska (pułapki);
- nie powinno się otwierać opakowania, rozlewać ani rozcieńczać niebezpiecznych substancji;
- Postępuj z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi wyłącznie przez przeszkolone osoby.

 
Znaleziono: 56 produktów. Pokazano: 1-30

Wannopaleta poj. 250 l pod 4 beczki 200l

Promocja
Wannopaleta poj. 250 l  pod 4 beczki 200l
1 421,88 zł

1 350,79 zł

Ocynkowana wanno paleta pod dwie beczki 200 l

PromocjaNowość
Ocynkowana wanno paleta pod dwie beczki 200 l
970,47 zł

931,65 zł

 
Znaleziono: 56 produktów. Pokazano: 1-30