Powered by Smartsupp

Przechowywanie płynów i substancji niebezpiecznych

Przechowywanie płynów i substancji niebezpiecznych.
Wszystkie produkty tej kategorii nadają się do przechowywania płynów, substancji łatwopalnych i niebezpiecznych - tace ociekowe, platformy wyłapujące, beczki plastikowe, skrzynie, sorbenty i wiele więcej dla bezpiecznego przechowywania płynów w miejscu pracy.

Każda operacja z płynami i substancjami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi, musi być zgodna z obowiązującymi przepisami BHP i Ochrony Środowiska.

Wanny wyłapujące i platformy pod beczki o pojemności 200 litrów są stosowane aby bezpiecznie wychchwycić potencjalny wyciek podczas przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych. Podłogi wychwytowe dzięki ich niskiemu profilowi ułatwiają pracę na nich z ciężkimi beczkami.

Platformy wychwytowe pod beczki i pod  kontenery IBC są odpowiednim rozwiązaniem dla każdej firmy, która zmaga się z  problematyką bezpiecznego przechowywania substancji niebezpiecznych, takich jak ropa naftowa, łatwopalne rozpuszczalniki, farby, chłodziwa, środki chemiczne, emulsje i inne substancje niebezpieczne zagrażające zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

Posiadamy w ofercie wanny i tace wyłapujące z polietylenu, stali, włókna szklanego i innych tworzyw sztucznych.

Poniższe ograniczenia dotyczą przechowywania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin:

- półki do przechowywania muszą być zgodne z przechowywanymi substancjami (kompatybilnymi z daną substancją chemiczną);
- minimalna odległość między niekompatybilnymi substancjami wynosi trzy metry; nie mogą być umieszczone razem na półkach;
- chemikalia nie powinny być przechowywane bezpośrednio na podłodze;
- najbardziej niebezpieczne substancje nie powinny być łatwo dostępne;
- substancji żrących nie należy przechowywać na dużej wysokości (maksymalnie 1,5 m od podłogi);
- taca zbierająca musi być w stanie pomieścić zawartość największego umieszczonego na niej pojemnika (co najmniej 10% całkowitej ilości przechowywanej). Gdy przechowywanie w obszarach ochrony wód jest zatwierdzone, wanna musi być w stanie zatrzymać 100% całej przechowywanej ilości;
- środki żrące należy umieszczać w zbiornikach bezpieczeństwa;
- magazyny chemiczne muszą być oznakowane ostrzeżeniami, jeżeli znaki umieszczone na poszczególnych opakowaniach lub pojemnikach są niewystarczające;
- niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny powinny być przechowywane w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu zamkniętym i specjalnie oznakowanym (piktogramy);
- należy przestrzegać zasady oddzielnego przechowywania substancji kwasowych i zasadowych;
- należy przestrzegać temperatury przechowywania podanej na etykiecie lub w karcie charakterystyki oraz innych instrukcjach przechowywania w sekcji 7 karty charakterystyki;
- przestrzegać zasady postępowania z nieoczyszczonymi pustymi pojemnikami jako pełnymi;
- przechowuj niebezpieczne chemikalia i mieszaniny w sposób, który nie szkodzi środowisku naturalnemu;
- postępuj z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi wyłącznie przez przeszkolone osoby.

 
Znaleziono: 55 produktów. Pokazano: 1-30

Wannopaleta poj. 250 l pod 4 beczki 200l

Promocja
Wannopaleta poj. 250 l  pod 4 beczki 200l
1 660,50 zł

1 577,48 zł

 
Znaleziono: 55 produktów. Pokazano: 1-30